Zašto je važno da poštujemo autoritet?

  Da bi razvili i negovali samopoštovanje važno je da budemo svesni svojih kapaciteta, a onda da budemo preduzimljivi, proaktivni ka ciljevima koje sebi postavljamo. Doživljaj uspeha je hrana za samopoštovanje. Gledajući tako, niko ne bi trebalo da je u poziciji da ugrožava naše samopoštovanje. Samopoštovanje je složeni i hijerarhijski organizovan sistem sudova, vrednovanja ličnosti […]

Volite li uslovno ili bezulovno?

  Sigurna sam da deca dolaze sa mesta gde ne važe pravila ovozemaljskih vrednosti, prvenstveno kada je reč o Ljubavi. Prvi plač bebe može da nagovesti koliko je buran i bolan susret sa novim svetom – traumatičan. U psihologiji postoji termin disocijacija koji se koristi kada želimo da objasnimo gubitak povezanosti svesti sa traumatičnim iskustvom […]

Kako prevazići simbiotski odnos?

Šta je patološka simbioza?   Naš prvi odnos sa drugim ljudskim bićem je veza koju smo započeli u utrobi majke kada smo fizički bili jedno sa majkom. Ova simbiotska veza nastavlja se i kada dete napusti utrobu majke, sve dok ne postane sposobno za samostalan, nezavistan život. Simbioza između majke i deteta je neophodna svakako […]

Kad „prođe voz“

Verujem da se većina suočila mnogo puta u svom životu sa situacijom koja vas navede bar na pomisao “prođe voz”? Da li se lako pomirite sa takvim stanjem, ili ipak preduzimate nešto, ili možda žalite, kajete se, ili se nostalgično sećate vremena kada ste imali šansu?   U radu sa ljudima vrlo često se susrećem […]

Kako dosegnuti ličnu sreću?

  Jedno od naših ranih sposobnosti učenja jeste učenje po modelu / učenje ugledanjem na uzor. Ovaj oblik učenja dominantan je u ranom periodu života, ali ne gubimo ga tokom razvoja, iako usvajamo složenije oblike učenja. Ono ostaje važno kao oblik učenja kojim tokom života usvajamo veštine prilagođavanja svetu i kao takvo je važno za […]

Šta nas čini autentičnim?

  Šta se najčešće krije iza želje za autentičnošću? Da li na autentičnost treba gledati kao na nešto što se bira ili donosi odluka da se bude autentičan?   Ako pođemo od činjenice da je svako od nas neponovljiva jedinka, možemo zaključiti da je svako od nas rođenjem stekao autentičnost! Međutim, sa autentičnošću smo dobili […]

Sudbina Petra Pana i njegovih izabranica I deo

  „Istina je da svako u brak uđe sa nekim svojim nesvesnim iskrivljenim uverenjima o braku i ljubavi koja se najčešće aktiviraju tek kada se bračna zajednica sklopi.“ Ovo je rečenica iz jednog ranijeg texta koja je na mnoge ostavila utisak i pokrenula pitanja – Koja su moja nesvesna uverenja o braku/vezi, ljubavi? I kako […]

(POST)PRAZNIČNA DEPRESIJA

  U odnosu na ostala bića mi smo bića koja pored potreba imamo i želje. Tako stalno težimo unapredjenju kvaliteta života prema sopstvenim kriterijumima lične sreće i zadovoljstva. Kada se fokusiramo na cilj i zadamo rok postajemo više osetljivi na doživljaj neuspeha, jer pored neuspeha imamo doživljaj propuštene prilike, gubitak šanse. Sa druge strane, kada […]

DARIVANJE – izraz istinske bliskosti

  Verujem da vam se mnogo puta dogodilo da vas neki predmet, knjiga, biljka, detalj u prolazu, određena tema u razgovoru, podseti na dragu, blisku osobu, prijatelja i pomislite da bi je baš time mogli obradovati. A onda najčešće već sledećom pomisli – ima vremena, pokloniću mu/joj za rođendan, godišnjicu, Novu godinu… – otpišete važnost […]