JA, TI, MI

Svaki ljubavni partnerski odnos prolazi kroz odredjene faze razvoja. Većina parova u romantičnoj fazi u kojoj su zaljubljeni, idealizuju jedan drugoga u skladu sa sopstvenom predstavom o idealnom partneru. U ljubavnoj vezi partneri ostvaruju potrebu za afektivnim vezivanjem, odnosno razvijaju emocionalnu vezanost koja se ispoljava specifičnom emocionalnom komunikacijom svakog partnera. Svaki partnerski odnos je mesto […]

Pad u LJUBAV

Ne, nije romantična priča o ljubavi izmedju muškarca i žene. Ljubav je univerzalna energija kojoj pripisujemo značenje emocije. Momenat kada nam je u utrobi majke zakucalo srce jeste momenat kada smo udahnuli Ljubav i oživeli kao biće. Taj momenat se desi oko pete nedelje od začeća. Prethodno spajanje spermatozioda i jajne ćelije je samo preduslov […]

Šta je psihoterapija?

“Psiholog, psihijatar, psihoterapeut, to je meni sve isto!” Iz takve pozicije javlja se najviše predrasuda kada je reč o ove tri vrste zanimanja koje u imenu imaju prefiks psiho. Psihijatri završavaju medicinski fakultet nakon čega specijaliziraju psihijatriju, a psiholozi završavaju filozofski fakultet. U skladu sa svojim osnovnim obrazovanjem centar interesovanja “psiha čoveka” u psihijatriji jeste […]

Zablude o asertivnosti

Reč asertivnost izvedena je iz engleske reči assertiveness koja označava samopouzdanje, samouverenost i opisuje samopotvrđujuće ponašanje. Uzrok većeg interesovanja za ovu temu je verovatno početak pokreta za ljudska prava povezan sa problemom etničkih manjina i različitim oblicima diskriminacije u SAD-u 60-tih godina prošlog veka. U tim okolnostima trebalo je pronaći efikasniji način komunikacije od agresivnog, […]

Preljuba, šta posle?

  Pitanje sa kojim se svako bar jednom u životu susreo je: “Da li bih mu/joj oprostila/a preljubu?” Kada se partneri suoče sa preljubom, jedna strana kaže “desilo se…”, a druga “prevario/la me je”. Zaista, da li je preljuba nešto što se nekome desi – dešava ili je kao i za većinu aktivnosti potrebna namera, […]

Da li je panični poremećaj dijagnoza ili simptom?

Da li je panični poremećaj dijagnoza ili simptom? Većina klijenata sa simptomima koji su dijagnostikovani pod F41.0 panični poremećaj na psihoterapiju se jave kada su obavili prethodno sve specijalističke pretrage, a nakon kojih je konstatovano da ne postoji ni jedan organski uzročnik njihovih žalbi. Takodje, značajan je broj klijenata koji su, po sopstvenim rečima, pokušali […]

Šta nas plaši u ravnopravnosti medju polovima?

Revolucija ravnopravnost medju polovima je odavno izvedena, i danas bi trebalo da živimo u emancipovanom svetu. Kada je reč o harmoničnom partnerskom odnosu koji je zasnovan na bliskosti i privrženosti, težnja i dostizanje ličnog postignuća jednog partnera, jeste doživljaj zajedničkog uspeha, jer medjusobno jesu i podrška i podsticaj na putu ka zajedničkom, ličnom, i profesionalnom uspehu. […]