Šta doprinosi istinskom doživljaju zadovoljstva u poslu?

Svako od nas ima težnju da pripada nekoj grupi i da od te grupe bude prihvaćen. Pripadamo državi, naciji, kulturi, radnoj organizaciji… Kada doživljaju pripadnosti pripišemo težnju da se udružujemo sa drugima onda jačamo osećanje vezanosti za tu grupu. Česti i intenzivni odnosi među članovima grupe, živa komunikacija, kontakt licem u licem, saradnja, potvrda postignuća, […]