„Zastrašujuća F dijagnoza“

Ako se razbolite tako što vas savlada neka virusna ili bakterijska infekcija, ili povredite ruku, nogu, slomite kost, isteglite tetive, lekar će vam u izveštaju navesti dijagnozu i obeležiti određenom šifrom. Tom prilikom Snežana Janković, ili Dragan Perić ne menjaju svoje lično ime u ime dijagnoze koju je lekar naveo, niti menjaju svoj identitet. Čak […]

Zašto su nam neophodne pohvale?

Koliko god da nam kritika izaziva neprijatnost i kada je primamo i kada je upućujemo, čini se da mnogi nisu baš spretni u davanju pohvala, a posebno se stvar komlikuje kada se osoba postidi onda kada dobije pohvalu ili kompliment. Doživljaj intenzivne neprijatnosti ili čak stida u tom slučaju nam govori da kod osobe nema […]