Kako dosegnuti ličnu sreću?

  Jedno od naših ranih sposobnosti učenja jeste učenje po modelu / učenje ugledanjem na uzor. Ovaj oblik učenja dominantan je u ranom periodu života, ali ne gubimo ga tokom razvoja, iako usvajamo složenije oblike učenja. Ono ostaje važno kao oblik učenja kojim tokom života usvajamo veštine prilagođavanja svetu i kao takvo je važno za […]