„Ašik osta na te oči“

Flert je ponašanje kojim osoba stavlja do znanja svojoj okolini kako doživljava na prvom mestu vlastitu seksualnost. Drugim rečima, koliko se oseća zadovoljno u svojoj erotskoj ulozi žene odnosno muškarca. Flertom izražavamo našu otvorenost prema drugima. To je poziv na komunikaciju kako bi proverili i potvrdili sliku sopstvenog doživljaja svoje privlačnosti za suprotan pol. Kao takav flert je poželjan i zdrav!

 

Način na koji neko flertuje govori o nivou samopouzdanja te osobe. Onaj ko ne flertuje ili to retko radi verovatno ima sumnju u sopstvenu privlačnost ili u svoju veštinu flertovanja. Osobe koje su pak preterano samopouzdane tako i flertuju, za te osobe često čujemo kako drugi kažu da su kokete – a to bi značilo da smatraju da su neodoljive. Takodje, osobe koje  smatraju da je flert vrsta manipulativnog ponašanja izbegavaju flert.

 

Vrlo često se flert pogrešno poistovećuje sa udvaranjem i zavodjenjem. Udvaranje je ponašanje kojim osobi nedvosmisleno stavljamo do znanja da nam je privlačna i da želimo vezu sa njom. Udvaranje je korak više od flerta. Za razliku od zavodjenja, udvaranje je iskreno izražavanje dopadanja osobi sa kojom smo u komunikaciji. Zavodjenje jeste manipulativno udvaranje, odnosno ponašanje sa namerom da se drugi iskoristi. Oni koji manipulišu, u ovom slučaju zavode, veoma su pronicljivi kada je reč o prepoznavanju želje druge strane i vrlo vešto se zauzimaju, tako da svojim ponašanjem ostave uverljivu sliku i prikriju svoje manipulativne namere. Drugim rečima, zavodnici su eksperti da ponude i obećaju ono što prepoznaju da druga strana želi i očekuje od svoje srodne duše. Vešte zavodnike najčešće razotkrije tek promena u ponašanju najčešće kada su već ostvarili vezu. Onda kada postignu željeni cilj, gube dalje interesovanje za partnera/parterku, rapidno se smanjuje briga za želje i potrebe druge strane i sve više ispoljavaju ravnodušnost prema partneru/ki, a preovladava sve veća  upućenost na lične želje i potrebe.

 

Sve tri vrste pomenutog ponašanja imaju za cilj erotsko povezivanje sa drugim. Neverbalno ponašanje (ton glasa, facijalna ekspresija, pokreti tela, držanje) u sva tri opisa komunikacije prenosi najviše značajnih poruka, pa ne iznenadjuje neretko izjednačavanje namere pošiljaoca poruke, u ova tri tipa ponašanja. Tome posebno doprinosi i subjektivni doživljaj šta je to što nekome prija ili ne u komunikaciji, s obzirom na nivo bliskosti koji je ostvaren. Upravo je namera ključna reč u razlikovanju ove tri vrste ponašanja.

 

Flert ne vodi nužno u ljubavnu vezu. Flertom izražavamo želju i povećavamo šansu da se povežemo sa osobom koja nam se dopada, čije društvo predpostavljamo da bi nam prijalo i sa kojom bi prepoznali zajedničke želje, slična očekivanja od veze. Kada flertujemo ne iznudjujemo odgovor, niti namećemo svoje želje i očekivanja.  Flertom obaveštavamo i proveravamo svoju zainteresovanost, i proveravamo zainteresovanost druge strane!

 

Na pitanje, kako prepoznati zavodnika/cu, teško je dati precizan odgovor. Za početak poželjno je uživati u flertu i udvaranju.

Uspešno flertovanje i udvaranje je ono koje je prijatno oboma. Savremeni tempo života je u velikoj meri osiromašio komunikaciju i sveo je na jednostavne verbalne i slikovne sms, Viber, Whats App i druge slične poruke. Mozak nema dovoljno informacija putem direktnih neverbalnih poruka (izraz lica, govor tela, glas) da bi upotpunio utisak o namerama sagovornika. Um savremenog čoveka je naviknut da brzo odreaguje na svaki spoljni stimulus, i donese brzo odluku, jer sve je u rokovima i u sada i odmah.

 

Suština odnosa  prepoznaje se u pauzama između udaha i izdaha, u pauzama izmedju pogleda, u pauzama izmedju reči, osmeha, pokreta… Sve više smo željni bliskosti, a savremenim stilom života lišeni smo iskustva koje bi nas činilo povezanim sa vlastitom intuicijom. Sa onim našim delom koji se pita  – Šta osećam? Šta želim? Ta pitanja se čuju u spomenutim pauzama. Koliko smo sebe uskratili za kontakt sa intuicijom, toliko smo više nesigurni, anksiozni i uplašeni. Jer, ne proveravamo svoje želje, već očekivanja koja su uglavnom nametnuta spolja. U ovom slučaju ta očekivanja se tiču godina kada se stupa u prvi seksualni odnos, kada je najbolje vreme da se uđe u ozbiljnu ljubavnu vezu, zajednicu ili brak, koliko je partnera poželjno imati… Zebnju ili strah ne treba pripisivati toliko doživljaju opasnosti od prevare, da će nas drugi zavesti i povredit. Ta zebnja je pre unutrašnji glas, intuicija koja se bojažljivo obraća umu – Je l to naša odluka ili udovoljavaš spoljnim zahtevima?

 

Postoji reč turskog porekla – ašikovanje (Ašik – Ljubav) – koja se danas skoro još samo u nekim starim pesmama može čuti. Upravo ta reč objedinjuje opis flerta i udvaranja. Ašikovanje predstavlja ponašanje muškarca koji nastoji da na romantičan način osvoji svoju izabranicu. Ašikovanje je podrazumevalo posvećenost. Posvećenost,  usmerenost misli i osećanja i potpuno predavanje osobi  sa kojom se ašikuje. Danas kao da je luksuz biti posvećen, jer oduzima vreme. Stiče se utisak da su naši preci vođeni doživljajem sreće i ispunjenosti u odnosu, dozvolili sebi da vreme troše na ašikluk.

 

Polako…ni brže ni sporije od vlastitog otkucaja srca. Posvećeno.

 

Hvala na pažnji!

Piše:

Aleksandra Golubović
psiholog
psihoterapeut transakcione analize

aleksandragolubovic5@gmail.com
skype: aleksandragolubovic5
+381644241016