Bračno savetovanje

Često pri pomenu reči sa prefiksom psi na primer psiholog, suočimo se sa asocijacijom da je to neko ko može na osnovu prvog utiska ili kratkim razgovorom da pročita  osobu i lako predvidi njeno ponašanje, što je jednako uverenju da psiholozi umeju da čitaju misli, da se bave telepatijom. Ako neko spomene da je bio […]

Ganuti nismo sami, već smo jedno sa svetom!

  Pitala me je, srećna mama srećnog petogodišnjeg dečaka – da li je sa njenim dečakom sve u redu, ako svaki put zaplače kada sluša balade, čak i ako ne razume jezik i reči? Suze uglavnom poistovećujemo sa tugom. Šteta je ako svaki put kad pustitmo suzu pomislimo da smo tužni. Još je veća šteta […]

„Šta zna želja šta je nemoguće“

Često se u radu sa klijentima susrećem sa konstatacijom ili pitanjem  –  Nemam hrabrosti da … Kako da sebe motivišem za promenu …?   „Definicija hrabrosti podrazumeva upornost u našem verovanju i odlučnost u našem delovanju bez obzira na spoljne faktore, ponajviše na kritiku i strah.“ Emerson   Ako se javi i ojača sumnja u […]

Kako se ljutite?

Ljutnja je neprijatna emocija koju doživimo kada svoj vrednosni sistem provučemo kroz vrednosni sistem druge osobe ili obrnuto, a ishod je konflikt naših vrednosnih sistema. Vrlo realna i svakodnevna pojava! Intenzitet ljutnje zavisi od toga gde je na našoj lestvici vrednosti smešteno naše željeno stanje u odredjenom dogadjaju kao i kakav je odgovor druge osobe. […]

Da li olako izgovaramo da smo depresivni?

Jesenji dani, posebno dani kada sunčevi zraci kupaju i rasplamsavaju boje lišća i prijatno greju, mame nas da što više vremena provodimo u prirodi uživajući. Istovremeno najavljuju blizinu hladnih dana sa malo i sa kratkim sunčanim intervalima. Čuju se i poneki komentari “ Treba uhvatiti poslednje dane lepog vremena…“, “ Kad nastupe sivi dani nemam […]

Zaljubljenost ≠ Ljubav

Od rodjenja učimo da struktuiramo svoju percepciju, odnose prema svetu, drugima i sebi. Odsustvom strukture ili definisanja stvarnosti možemo osetiti nelagodnost, nesigurnost, neku vrstu dezorijentisanosti. Medjutim, da li je potrebno i moguće svemu odrediti tačno značenje?   Kako bi glasila definicija Ljubavi sa kojom bi se svi ili bar većina mogla složiti? Realno, da li […]

„Ašik osta na te oči“

Flert je ponašanje kojim osoba stavlja do znanja svojoj okolini kako doživljava na prvom mestu vlastitu seksualnost. Drugim rečima, koliko se oseća zadovoljno u svojoj erotskoj ulozi žene odnosno muškarca. Flertom izražavamo našu otvorenost prema drugima. To je poziv na komunikaciju kako bi proverili i potvrdili sliku sopstvenog doživljaja svoje privlačnosti za suprotan pol. Kao […]

Zašto osećamo stid dok pevamo?

Danas je sve manje onih koji nisu imali priliku da čuju snimak sopstvenog glasa emitovanog sa nekog zvučnog uređaja. Skoro da nema osobe koja to nije doživela u najmanju ruku kao neprijatno iskustvo, ili se čak postidela sopstvenog glasa. Nauka je objasnila fenomen različite percepcije sopstvenog glasa kada ga čujemo „iz sebe“ i „van sebe“. […]

ŠTA JE “EMOCIONALNA INTELIGENCIJA” ?

Sve češće možemo čuti komentare da danas pamet nije “na ceni”, jer uspeh se postiže na razne “nelegitimne” načine. Kao deo savremenog društva ni naša sredina nije izuzetak u načinu posmatranja faktora koji dovode do uspeha, a to su obrazovanje, znanje, iskustvo, IQ – količnik inteligencije. Da ovi faktori nisu dovoljni za uspeh ukazuje primer […]