ŠTA JE “EMOCIONALNA INTELIGENCIJA” ?

Sve češće možemo čuti komentare da danas pamet nije “na ceni”, jer uspeh se postiže na razne “nelegitimne” načine. Kao deo savremenog društva ni naša sredina nije izuzetak u načinu posmatranja faktora koji dovode do uspeha, a to su obrazovanje, znanje, iskustvo, IQ – količnik inteligencije. Da ovi faktori nisu dovoljni za uspeh ukazuje primer […]